Najpopularniejsze naczynia litur...

Naczynia liturgiczne są nieodłącznym elementem każdej mszy świętej, niezależnie od wyznania. Ich historia sięga początków chrześcijaństwa i do dziś są one używane przez księży, diakonów i innych ministrantów …